Transparant & ClearALGEMENE VOORWAARDEN

New Winds Realty werkt graag op professionele wijze samen met u als gewaardeerd opdrachtgever. Aan de hand van duidelijke overeenkomsten en overzichtelijke regelingen.

Kosten koper (k.k.)
Alle bij vastgoed dat wij in verkoopbemiddeling hebben gemelde koopsommen zijn, tenzij expliciet anders vermeld, op basis van “kosten koper” (k.k.). Dit houdt in dat er bij de aankoop van vastgoed sprake is van bijkomende kosten zoals notariskosten, overdrachtsbelasting (OB) en mogelijk kosten in verband met het sluiten van een hypothecaire lening of dergelijke. Vraag uw persoonlijke makelaar svp naar de hoogte van de in uw specifieke geval te verwachten kosten.

Overeenkomst
Alle opdrachten geschieden op basis van een schriftelijke overeenkomst zoals gesloten tussen opdrachtgever en New Winds Realty N.V. (hierna te noemen “New Winds Realty”).

Omzetbelasting
De omzetbelasting (hierna te noemen “O.B.”) is de door het Eilandgebied wettelijk vastgestelde en verplicht door New Winds Realty te heffen en af te dragen omzetbelasting over alle in dit overzicht genoemde prijzen, courtages etcetera.

Bemiddelingskosten (courtage)
De bemiddelingskosten (courtage) bedragen een vooraf vastgesteld percentage. Op deze manier is vanaf het begin exact helder wat de kosten zijn.

 • Verkoop en Aankoop van woningen
  Bemiddeling bij aan- en verkoop geschiedt te allen tijde op basis van een door beide partijen getekende overeenkomst. De opdrachtgever, in dit geval de verkoper of aankoper, betaalt 4% over het bedrag waarvoor het onroerend goed wordt ver- of gekocht, de zogenaamde Koopsom. De minimum courtage bedraagt te allen tijde Nafl. 12.500,-.
 • Terreinen en Kavels (onbebouwd)
  Bemiddeling van terreinen en kavels geschiedt te allen tijde op basis van een door beide partijen getekende overeenkomst. De opdrachtgever betaalt 6% over het bedrag waarvoor het terrein of de kavel wordt verkocht, de zogenaamde Koopsom. De minimum courtage bedraagt te allen tijde Nafl. 12.500,-.
 • Zoekopdracht Koopwoning
  De opdrachtgever geeft in dit geval opdracht aan New Winds Realty voor het zoeken naar een koopwoning. De courtage hiervoor bedraagt 4% over het bedrag waarvoor het onroerend goed wordt aangekocht, de zogenaamde Koopsom. De minimum courtage bedraagt te allen tijde Nafl. 12.500,-.
 • Zoekopdracht Huurwoning
  De opdrachtgever geeft in dit geval opdracht aan New Winds Realty voor het zoeken naar een huurwoning. De courtage hiervoor bedraagt één maandhuursom van het betreffende object.
 • Zoekopdracht KOOP commercieel vastgoed
  De opdrachtgever geeft in dit geval opdracht aan New Winds Realty voor het zoeken naar een commercieel koopobject. De courtage hiervoor bedraagt 4% over het bedrag waarvoor het onroerend goed wordt aangekocht, de zogenaamde Koopsom. De minimum courtage bedraagt te allen tijde Nafl. 12.500,-.
 • Zoekopdracht HUUR commercieel vastgoed
  De opdrachtgever geeft in dit geval opdracht aan New Winds Realty voor het zoeken naar een commercieel huurobject. De courtage hiervoor bedraagt één maandhuursom van het betreffende object.

Huurder betaalt GEEN courtage
De huurder van een vastgoedobject betaalt, netjes zoals de Wet (Burgelijk Wetboek) dat voorschrijftGEEN bemiddelingscourtage aan New Winds Realty. Een en ander vanzelfsprekend behoudens die gevallen waarin door de huurder een (zoek)opdracht is verstrekt aan New Winds Realty.

Beheer
New Winds Realty kan als allround vastgoedspecialist / totaalaanbieder vanzefsprekend ook het beheer van uw vastgoed verzorgen.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen op (+599-9) 462-3344 of info@newwindsrealty.com

U kunt bij New Winds Realty terecht voor al uw vragen en opdrachten rondom vastgoed, -bemiddeling en -advies. Wij zijn iedere werkdag in ieder geval bereikbaar van 8.00 uur tot 18.00 uur.
New Winds Realty is al ruim 22 jaar DE allround vastgoedspecialist op Curaçao.

 

iedereen roept het. wij doen het.