Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Ondanks dat we ernaar streven om deze informatie zo goed mogelijk up-to-date, volledig en correct te houden, geeft New Winds Realty geen enkele garantie van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid daarvan. Aan de complete inhoud van de website en alle daarin weergegeven informatie, producten, diensten, gerelateerde afbeeldingen et cetera kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Het gebruik van al deze informatie is daarom strikt voor uw eigen risico.

In geen geval zal New Winds Realty aansprakelijk zijn of kunnen worden gesteld voor enig verlies of schade, inclusief maar niet uitsluitend indirecte of gevolgschade, of schade dan wel enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit, of in verband met, het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder de controle en het beheer van New Winds Realty vallen. Derhalve heeft New Winds Realty geen invloed en controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. New Winds Realty kan en zal hiervoor dan ook nooit aansprakelijk (kunnen) worden gesteld. De opname van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling en betekent niet dat New Winds Realty (per definitie) achter de standpunten en inhoud hiervan staat.

New Winds Realty doet er alles aan om de website up and running, snel en soepel te houden. Echter, New Winds Realty neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor, en zal hiervoor derhalve niet aansprakelijk kunnen worden gesteld, het feit dat de website (tijdelijk) niet beschikbaar kan of zal zijn vanwege bijvoorbeeld maar niet uitsluitend technische problemen buiten onze controle en macht.

De gebruiker van de op de website getoonde informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van deze informatie. De informatie kan slechts worden gebruikt door de gebruiker zelf. Het is de gebruiker expliciet niet toegestaan ​​om de inhoud van de site te kopiëren, dupliceren, verkopen en dergelijke zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van New Winds Realty N.V.

New Winds Realty heeft het Copyright met betrekking tot alle informatie zoals op deze website weergegeven. Het Nederlands Recht is te allen tijde van toepassing.