Taxaties

Taxatie door New Winds Realty

Waarom taxeren?
Een taxatierapport wordt, vaak door de bank of financieringsinstelling, maar ook door bijvoorbeeld verzekeraars, gevraagd om een zuiver beeld te krijgen van de waarden (verkoopwaarde, herbouwwaarde, executiewaarde e.d.) van in dit geval een vastgoedobject. Op die basis is op professionele wijze bekend voor welke prijs iets reëel gezien verkocht kan worden, wat de waarde van het zogenaamde onderpand is, wat het kost om het eventueel te herbouwen na een brand of andere ramp, of wat de verwachte opbrengst zou zijn bij bijvoorbeeld een gedwongen verkoop (executie).

Wanneer heb ik zo’n rapport nodig?
Er zijn verschillende situaties waarin u een taxatie nodig zou kunnen hebben, bijvoorbeeld:

– het kopen of verkopen van een huis;
– het doen van renovaties en verbouwingen;
– bij scheidings- of erfeniskwesties;
– verzekeringskwesties.

Het is niet altijd nodig om een ​​volledige taxatie te (laten) doen. Veelal is een beknopte evaluatie (Waardebepaling) afdoende.
Toegevoegde waarde van New Winds Realty
New Winds Realty kan u vanzelfsprekend van dienst zijn. Een taxatie omvat in de basis een opname in en rond het object. Speciale aandacht wordt gegeven aan de lay-out van het geheel, de conditie, locatie en de bouwkwaliteit. Al deze factoren worden door ons verwerkt in een taxatierapport of waardebepaling. Zodat u voorzien bent van een betrouwbaar en officieel document. Neem gerust contact met ons op over de mogelijkheden.

Close up of a person typing on a calculator with a miniature house next to it

Wat zijn de kosten?
De kosten voor een Waardebepaling bedragen 1 ‰ over de hoogste Onderzoekswaarde, met een minimum van Nafl. 450,- (excl. OB, en kadasterkosten (recherche).

De kosten voor een uitgebreid Taxatierapport bedragen (excl. OB en Kadasterkosten):
– Nafl. 450,- voor getaxeerde waarden tot Nafl. 200.000,-
– Nafl. 800,- voor getaxeerde waarden van Nafl. 200.001,- tot Nafl. 400.000,-
– Nafl. 1.200,- voor waarden van Nafl. 400.001,- tot Nafl. 600.000,-
– 2 ‰ over de hoogst getaxeerde waarden bij taxaties van Nafl. 600.001,- en meer

De kosten voor een taxatie/waardebepaling van een lease-prijs bedragen 1,5% (excl. OB en eventuele kadasterkosten) over de jaarlijkse lease-prijs, met een minimum van Nafl. 350,- (excl. OB).